اینکه امام خامنه‌ای همیشه از ما جلوتر هستند، حرفی نیست. رهبر و امام جلودار است و نفسانیت و انانیت هم ندارند. اما اینکه همه ما از ایشان خیلی عقب هستیم، باید نگرانمان کند نه اینکه تلاش کنیم یکجوری توجیه کنیم که ما نبودیم و دیگری بود. نگرانی و ترس این توجیه‌گری‌ها از همه بیشتر است‌.

امام خامنه‌ای آقای حسن خمینی را در مقام مشورت وی از ایشان نصیحت پدرانه و مشفقانه و حکیمانه کردند و وی هم خیرخواهی رهبری را به گوش گرفت. چرا به برخی گران آمد؟ این رسم عاقلانه است که در امور مهم با حکیمان مشورت کنند و مرام حکیمان است که از خیرخواهی دریغ نکنند.شما چرا ناراحتید؟

برداشت بنده از مستند غیر رسمی یعنی جلسات خصوصی حضرت آقا؛ امید واقعی و حرکت مستمر: 《مشکلات کم نیست، اما خلاف انتظار نیست، باید پای انقلاب ایستاد. زیرا انقلاب پدیده مهمی است، نباید ناامید شد؛ در مقابل مشکلات بنا نیست ناامید شویم. انگیزه شما یک سر سوزن کم نشود، جبهه است.》

امروز امام خامنه‌ای حیطه نقد را مشخص کردند، نقد و انتقاد باید در حیطه اخلاق باشد، اهانت، هتک حرمت، توهین، تمسخر، و هر روش غیر اخلاقی ممنوع است. همه بدانیم همانقدر که نقد عالمانه راهگشاست، بی‌تقوایی و بی‌اخلاقی در بیان و نظر زیان‌بار است.

اوقات شرعی