دستورالعمل ملاحسینقلی همدانی به راهروان راه الهی که هم بیان درد است و هم درمان آن.
با دقت و در خلوت آن‌ را بخوانیم، نه یک‌بار بلکه بارها تا در جان ما بنشیند. امید است که لطف و فضل الهی شامل ما شود و ما هم در راه عشق او با سر برویم که انتهای آن شهادت عاشقانه است:
بی‌حسرت زین جهان نرود
الا شهید عشق
به تیر از کمان دوست!

رنجنامه ملاحسینقلی همدانی

اوقات شرعی