۵. و حکمت عملی ارتباط وثیقی با حقیقت دارد، پس جهاد تبیین یعنی جهاد و کوشش برای تبیین حقیقت. نه گرفتار بازی‌های رسانه‌ای دشمن شویم تا منفعل و مایوس باشیم، نه گرفتار محافظه‌کاری و با آن حقیقت را تار ببینیم. درک حقیقت فضلیت است و فرزانگی و دردمندی لازمه آن است.

اوقات شرعی