۲. جهاد تبیین روشن‌گری وضع موجود و تلاش برای رفتن به وضع مطلوب است. خوبی‌ها، چالش‌ها، سختی‌ها، محسنات، معایب را دیدن و با نگاه نقادی سره از ناسره را جدا کردن است. اگر فقط محسنات را ببینیم و معایب را شبهه فرض کنیم یا در دام دشمن بیافتیم و محسنات را نبینیم، به بیراهه رفته‌ایم…

اوقات شرعی