۱. جهاد تبیین مساله مهمی است، این سخن را این‌روزها زیاد می‌شنویم اما معنای جهاد تبیین چیست؟ کمتر به آن پرداخته می‌شود و برخی هم تبیین را توجیه و مقابله با هرگونه نقادی می‌دانند که از بین بردن حقیقت آن است. اما تببین برای چیست؟ به صحنه آوردن مردم در همه صحنه‌های عمومی است…

اوقات شرعی