۱. فیلمی کوتاه و البته عمیق از خانم نازنین چیت ساز.
ایشان را نمی‌شناسم اما پیام فیلم مهم است.
۲. بی‌تفاوت نباشیم. این سخن وقتی عمیق‌تر می‌شود که در حوزه عمومی وارد شویم، اموری چون عدالت، ستم، فساد، آزادی و…
۳. کشور ما با مشارکت عمومی همه ما ساخته می‌شود و مشکلات آن با حضور کارساز ما و تلاش موفق ما برطرف می‌گردد و این “ما” با دغدغه‌مندی در حوزه عمومی و امر سیاسی شکل می‌گیرد نه با بی‌تفاوتی.
۴. حواس‌مان باشد، خیلی‌ها ما را به بی‌تفاوتی فرامی‌خوانند، اصولاً نفع خیلی‌ها در بی‌تفاوتی ماست، چه‌بسا تصور کنیم برای خودمان هم بی‌تفاوتی بهتر است: موسی به دین خویش و عیسی به دین خویش؛ مرا در قبر دیگری نمی‌گذارند و از این حرفها! این‌ها توهمات مهلک است.
۵. آری اگر می‌خواهیم کشور خود را از درون نابود کنیم، بی‌تفاوت باشیم و اگر دوستدار اسلام یا ایران هستیم دغدغه “ما” شدن داشته باشیم که همگی ز یک پیکریم، چو عضوی به درد آورد روزگار، نباید که دگر عضوها را قراری ماند، وگرنه نشاید که نام ما را انسان نهند. هر نامی می‌خواهند بر ما بگذارند!
پی‌نوشت:
فیلم را از کانال تلگرامی دکتر مجتبی لشکربلوکی برداشتم:
@Dr_Lashkarbolouki

اوقات شرعی