۱. سخنان حضرت امام را به دقت گوش کنیم، معلم اخلاق ماست و استاد سیاست الهی.
۲. هر فسادی که در عالم واقع می‌شود از فساد درونی ما آدم‌هاست و ماها هم بتدریج فاسد می‌شویم
۳. همه فاسدان عالم همین سیر تدریجی را داشتند و ما هم مصون نیستیم، مگر خدای سبحان رحم کند
۴. خیلی باید مراقب دیو دورن باشیم و از قلب خودمان محافظت کنیم تا فساد – حتی ذره‌ای از آن – به قلب ما راه پیدا نکند.
۵. راهش مراقبه و محاسبه است…

اوقات شرعی