انتصاب آقای علی عسگری به مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سروصدا ایجاد کرد.
مشکل کجاست؟ این مشکل امروز و دیروز ما نیست، بلکه مشکل مبنایی است. و آقای عسگری اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود.
معیار انتخاب مدیران چیست؟ و شاخصه‌ها کدام است؟ فعلا به این دو سوال کاری نداریم. اما مشکل کجاست؟ این سوالی است که باید پاسخ بدهیم.
اولین مشکل به نظام شایسته‌سالاری برمی‌گردد. واقعیت این است که انتصابات یا براساس آشنایی ها ست یا لابی‌گری.
و ما نظام شایسته‌سالاری نداریم.
در کنار آن شفافیت است که باید در کشور ما حاکم شود.

 

اوقات شرعی