مشکل امروز ایران بیشتر به بی‌عرضگی و کم‌کاری دولت‌ها برمی‌گردد نه مردم. دولت قدرت را از مردم گرفته و در خود متمرکز کرده و آن‌وقت از ملت بی‌قدرت توقع داریم به مسئولیت خود عمل کند! مسئولیت جایی است که قدرت باشد و امروزه‌روز قدرت منحصر در دولت است و مردم در کم‌ترین حد مشارکت هستند.

اوقات شرعی