یک نکته: عدالت‌خواهی حلقه وصل بین مردم و ارزش بنیادین انقلاب اسلامی و عدالت است، به این دلیل درون حاکمیت جمهوری است، طبعاً نباید در توئیت، سخنرانی و نقد محدود شود، بلکه باید در نظام مدیریت، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تدقین و اجرا هم وارد شود. به‌ویژه دولت سیزدهم فرصت خوبی است.

اوقات شرعی