وانگه که به تیرم بزنی، اول خبرم ده تا پیش‌ترت بوسه دهم، دست و کمان را! سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیدست کز شادی وصل تو فرامش کند آن را! یا صاحب الزمان سلام خدا بر تو. یک جمعه دیگر هم به فراق و عسرت گذشت!

اوقات شرعی