حقیقت جای دیگر است که ما از آن غافل هستیم!
ما همیشه دنبال کالاهای قلابی هستم که همه‌اش دروغ و توهم است.
حقیقت را بجوییم!
ماه رمضان از خدا بخواهید.

(کلیپ را از اینستاگرام وارثون برداشته‌ام)

اوقات شرعی