ما تنبل هستیم.
این کلام مرحوم آیت الله بهجت را با دقت گوش کنیم.
چشمی که از گناه پاک باشد با نگاه کردن به قرآن کریم
به جایی می‌رسد که چهره دلربای مهدی فاطمه سلام الله علیهما را می‌بیند
اما کجاست چشم پاک؟
گناهان مانع هستند و موانع را برطرف کنیم.

اوقات شرعی