آقای روحانی مشکلات اقتصادی ما ۷۰ درصد به دلیل سوءمدیریت دولت شما و ۳۰ درصد تحریم نیست. حتماً باید تحریم‌ها رفع شود، اما با روش شما یقیناً برداشته نمی‌شود. مشکل اصلی فکر نادرست شما و دستگاه دیپلماسی شماست، آن‌گاه سوءمدیریت شما و دوستتان. بله با مدیریت درست می‌توانیم تحریم‌ها را برداریم.

اوقات شرعی