خبر خوش اینکه یکی از وعده‌های آقای رئیسی درباره لواسان تحقق پیدا کرد و با تشکیل دادسرای لواسان، دادستان جوان و انقلابی به لواسان آمد تا استمرار مبارزه با فساد و برقراری عدالت در لواسان تضمین شود. ما هم حمایت می‌کنیم با تمام قوا. باید دست مفسدان از لواسان قطع شود. الحمدالله

اوقات شرعی