گر در قلب ما نشست که فقط خدا همه‌کاره است و همه چه من و شما و چه آنهایی که خود را صاحب قدرت می‌دانند هیچ‌کاره هستند، دعاهایمان معنی پیدا می‌کند و جواب می‌گیرد.

اوقات شرعی