روحانی به عدد صد خیلی علاقه دارد: دیروز وعده صد روزه تحول اقتصادی در اول دولت، اکنون برداشتن تحریم‌ها در صد روز آخر دولت. هر دو هم البته با بستن با کدخدا. چرا پند نمی‌گیرد؟ خدا آخر این دولت را بخیر بگرداند، به قول معروف از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، ما را مس کنید آقای دولت.

اوقات شرعی