فراعنه نمی‌توانند برده را به وجود آورند.زیرا برده‌ها هم تعدادشان زیاد است هم قدرتشان. در نتیجه خود بردا‌ها هستند که فرعونیان را می‌سازند./ مارتین لوترکینگ سخنی بس حکیمانه است. ما هستیم که آمریکا را می‌سازیم و ترس ما، وگرنه آمریکا هیچ نیست جز قدرتی سوار بر شانه‌های ترس ما!

اوقات شرعی