امام خامنه‌ای آقای حسن خمینی را در مقام مشورت وی از ایشان نصیحت پدرانه و مشفقانه و حکیمانه کردند و وی هم خیرخواهی رهبری را به گوش گرفت. چرا به برخی گران آمد؟ این رسم عاقلانه است که در امور مهم با حکیمان مشورت کنند و مرام حکیمان است که از خیرخواهی دریغ نکنند.شما چرا ناراحتید؟

اوقات شرعی