اگر موفق به نماز شب نشویم، می‌توانیم آن را قضا کنیم و مستحب هم است که قضا کنیم، اما نیمه‌های شب و سحر که از دست رفت، از دست رفته و دیگر نمی‌توان آن را قضا کرد.
شب‌ها خلوت عاشقانه بنده با معبود خود است
امام سجاد می‌فرمایند: و هر دوستی با دوست خود خلوت می‌کند و تو محبوب من هستی.
کاش دستگاه تبلیغی ما – به‌ویژه صدا و سیما، یک صدم تبلیغی که برای شب یلدا می‌کند، برای سحرخیزی بکند.

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی