راستش من کلاً از حسن روحانی ناامید شدم و حرف‌هایش را نه می‌خوانم و نه می‌شنوم. مگر چه گفته که باز ناراحت شدید؟ بابا! حسن روحانی است، مگر دیپلماسی و حقوق و سیاست! که البته… بیشتر نگویم که وقت تلف کردن است.

اوقات شرعی