در برابر سخنان روحانی که بگذارید مردم شاد باشند، کیهان تیتر جالبی زده: آقای رئیس جمهور وقت خوبی برای شوخی نیست! مردم شاد و فعال می‌شوند وقتی از چنبره سوءمدیریت شما و دولت شما آزاد شوند. این‌همه گرانی و بیکاری و مشکلات معیشتی را می‌بینید، لااقل ساکت باشید، ما که توقع عمل نداریم!

اوقات شرعی