به نظرم ایشان نگاه ناقصی به فرآیند تحقق اهداف اسلامی داشتند: نظام اسلامی زمینه ضروری تحقق دولت اسلامی و جامعه و کشور اسلامی و آن‌گاه تمدن اسلامی است. و شرط آن فقط عدم مخالفت قطعی با اسلام نیست، بلکه ایجاد بستر موافقت قطعی با اسلام است.

اوقات شرعی