رحمت خدا بر روح دکتر علی اصغر زارعی. اشک‌های صادقانه وی پس از تصویب ۱۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی به یادگار خواهد ماند که مردان با غیرت و عشق از اسلام و ایران دفاع کردند، و امید به خداست که نزد خدا نیز محفوظ باشد و ذخیره ابدیت او باشد.

اوقات شرعی