اینکه دادگاه علنی است، اما رسانه‌ای نیست، از جدیدترین و جذاب‌ترین جعل اصطلاحتی است که حتماً فرهنگستان زبان فارسی باید آن را بررسی و در گفتمان فرهنگ سیاسی بگنجاند. به نظرم زیباتر از کش لقمه برای پیتزا است.

اوقات شرعی