امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمایند: آفهُ الزُّعَماءِ ضَعفُ السّیاسهِ؛ آفت زمامداران، ضعف سیاست (تدبیر) است. 《غرور الحکم》اینکه باران باعث می‌شوید، خوزستانی‌ها زیرآب بروند، یا مردم از مشکلات معیشتی رنج ببرند، یا … دلیلش را بر بی‌تدبیری و بی‌عرضگی مسئولان جستجو کرد‌.

اوقات شرعی