جلسه جنبش‌های دانشجویی با رئیس قوه قضائیه جلسه مبارکی است، آن هم زمانی که رئیس جمهور به بهانه کرونا همه جلسات را تعطیل کرده است. گوش دادن به دغدغه‌های دانشجویان و راه‌کارهای آنان برای حل مشکلات و مسائل کشور هن مبارک است. تحلیل محتوای جلسه نشان می‌دهد، یک گام به پیش رفته‌ایم.

اوقات شرعی