امام و آیت‌الله مشکینی همه ما مرحوم آیت‌الله مشکینی را می‌شناسیم استاد بزرگ اخلاق که هیچ سخنی را بدون دلیل نمی‌زند و امام را هم خوب می‌شناخت، بنابراین امام را شناخت و تعریف کرد. واکنش امام را ببینیم غمی در کلام ایشان است و پاسخ امام. فقط باید گوش بود و به قلب راه داد و دیگر چه می‌توان گفت. درس اخلاق کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم

اوقات شرعی