تهران ۳۰ نماینده دارد، اما چند نفر آنها برای سرکشی به حوزه انتخابی لواسان آمده‌اند؟ حاضر شدیم به مجمع نمایندگی تهران دفتز هم بدهیم، اما دریغ! لواسان شهر بدون نماینده است، و همچنین رودبار قصران… این همه مشکلات که می‌تواند به دست نمایندگان حل شود، اما کی به فکر مسائل ماست؟

اوقات شرعی