تعطیل کردن ساده‌ترین کار است که پیشنهاد می‌دهید، و استناد تاریخی شما هم ناموجه است. اما کمی فکر کنید که آیا امکان برگزاری عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی نیست؟ حتماً هست. برای مثال دسته‌ها راه بیافتند و سیه‌زنی کنند؛ شدنی است فقط کمی ابتکار و تامل می‌خواهد.

اوقات شرعی